Hydrovar - Opis urządzenia

HYDROVAR Modul Concept steruje pracą pompy poprzez pomiar aktualnego ciśnienia po stronie tłocznej pompy. Może realizować utrzymywanie stałego ciśnienia lub przy zastosowaniu czujnika różnicy ciśnień utrzymywać stałą wydajność układu.

Dodatkowo każda jednostka jest wyposażona w zabezpieczenia przeciążeniowe, temperaturowe i przepięciowe, a także w osobny przetwornik ciśnienia co jeszcze bardziej wpływa na niezawodność urządzenia.

Wszystkie jednostki HYDROVAR w aplikacjach wielopompowych połączone są między sobą poprzez złącze RS-485 co daje możliwość optymalnego skonfigurowania układu oraz pełną wymianę danych pomiędzy jednostkami zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pracy. W przypadku awarii czujnika ciśnienia lub HYDROVARA w układzie wielopompowym urządzenie wadliwe jest wyłączane natomiast układ nadal pracuje w realizując płynną regulację w oparciu o sprawne jednostki.


 

Katowice - pompownia hydrantowa

Rok: 2014

STATUS: W REALIZACJI

Zestaw hydroforowy: PPZH/RP30k -3SV-22-6

Podstawowe parametry układu:
Wydajność: 36 m3/h
Wysokość podnoszenia: 55 mH2O
Ilość pomp: 3

Zasilany obiekt: wewnętrzna sieć hydrantowa

Kategoria: Obiekt użyteczności publicznej - budynek mieszkalny

Zakres dostaw/prac: dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego dla zasilania wewnętrznej sieci hydrantowej w wysokim budynku mieszkalnym