Opis urządzenia

Budowa zestawów ProPomp serii PPZH
Zestawy hydroforowe ProPomp serii PPZH produkowane są jako kompletne urządzenia i składają się z części hydraulicznej i elektryczno-sterującej.

Opis części hydraulicznej.

Cześć pompowa zestawu równoległego PPZH składa się z pomp (od dwóch do ośmiu, w tym zawsze jedna pompa jest pompą rezerwową) połączonych ze sobą równolegle, dwóch kolektorów (ssącego i tłocznego), armatury odcinającej i zwrotnej. Pompy znajdują są na wspólnej ramie nośnej, która ustawiona jest na wibroizolatorach. Wibroizolatory zapobiegają przenoszeniu się drgań na podłoże oraz dzięki zastosowania śruby regulacyjnej dają możliwość łatwego wypoziomowania układu. Na kolektorze tłocznym umieszczone są membranowe zbiorniki ciśnieniowe (liczba zbiorników zależy od wielkości i liczby pomp w zestawie), których zadaniem jest kompensacja wahań ciśnienia po stronie tłocznej instalacji.

W skład zestawu wchodzą także manometry – po jednym po stronie ssącej i tłocznej układu, przetworniki ciśnienia lub wyłącznik ciśnieniowy.

Wydajność zestawu jest suma wydajności pomp w zestawie, bez pompy rezerwowej.

Wysokość podnoszenia zestawu jest równa wysokości podnoszenia pojedynczej pompy.

Zestaw może być zasilany bezpośrednio z sieci wodociągowej lub ze zbiornika otwartego.

Zestaw zasilany bezpośrednio z sieci wodociągowej posiada:
-   zawory zwrotne po stronie tłocznej pomp,
-   przetwornik ciśnienia po stronie ssawnej jako zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Zestaw zasilany ze zbiornika otwartego posiada:
-  zawory zwrotne zamontowane po stronie ssawnej pomp,
- czujnik poziomu wody w zbiorniku lub obecności wody po stronie ssawnej jako zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- układ zalewowy – w przypadku, gdy lustro wody w zbiorniku znajduje się poniżej osi kolektora ssącego.

Rysunek 1 przedstawia budowę zestawu hydroforowego serii PPZH i sterowaniem ProPomp na bazie przetwornicy wędrującej.

 

 

Rysunek 2 przedstawia budowę zestawu hydroforowego serii PPZH i sterowaniem HYDROVAR.

 


Pompy.
W skład zestawu PPZH wchodzą pompy wirowe. W zależności od wymaganej wydajności i wysokości podnoszenia stosowane są następujące pompy:

- pompy pionowe wielostopniowe LOWARA typu SV, Grundfos typu CR
- pompy monoblokowe jednostopniowe LOWARA typu FHE, SHE, Grundfos typu NB
- pompy blokowe jednostopniowe typu FHS, SHS.

Armatura.
W zestawach z pompami LOWARA typu SV 2-4-8 zamontowane są zawory kulowe oraz zwrotne z króćcami gwintowanymi natomiast z pompami SV16-33-46-66-92 oraz pompami FHE, SHE, FHS, SHS montowane są przepustnice i zawory zwrotne miedzykołnierzowe.

W układzie znajdują się także manometry o zakresie zależnym od ciśnienia pracy zestawu.

Instalacja wodna.
Zestawy posiadają kolektory ssawne i tłoczne z przyłączami dla poszczególnych pomp.

Standardowo kolektory wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, zakończone z każdej strony kołnierzami na ciśnienie 1,0 MPa lub 1,6 MPa. Kolektory zamknięte są jednostronnie kołnierzem zaślepiającym ze stali nierdzewnej, co umożliwia podłączenie zestawu z instalacją z dowolnej strony.

Możliwe jest wykonanie kolektorów ze stali kwasoodpornej AISI 316.

Podstawa.
Podstawa wykonana jest z blachy nierdzewnej AISI 304 o grubości min. 3 mm. Całość wsparta jest na wibroizolatorach z wkładkami elastomerowymi ograniczającymi przenoszenie ewentualnych drgań na podłoże.

Możliwe jest wykonanie podstawy zestawu ze stali kwasoodpornej AISI 316.

 

Membranowe zbiorniki ciśnieniowe.
Membranowe zbiorniki ciśnieniowe o pojemności 24 dm3 zamontowana są na kolektorze tłocznym urządzenia. Liczba zbiorników w ilości od 1 do 6 zależy od wielkości i liczby pomp w zestawie. Każdy zbiornik wyposażony jest na przyłączu w zawór odcinający i króciec spustowy.

 
 
 

Katowice - pompownia hydrantowa

Rok: 2014

STATUS: W REALIZACJI

Zestaw hydroforowy: PPZH/RP30k -3SV-22-6

Podstawowe parametry układu:
Wydajność: 36 m3/h
Wysokość podnoszenia: 55 mH2O
Ilość pomp: 3

Zasilany obiekt: wewnętrzna sieć hydrantowa

Kategoria: Obiekt użyteczności publicznej - budynek mieszkalny

Zakres dostaw/prac: dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego dla zasilania wewnętrznej sieci hydrantowej w wysokim budynku mieszkalnym