Reflex

 

 

Typ: refix DD

Dane techniczne

Opis: ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji wody pitnej, podwyższania ciśnienia i przygotowania c.w.u.

 

Pojemność naczyń:

  • 2 do 33 l przy maksymalnym ciśnieniu pracy 10 bar
  • 8 l przy maksymalnym ciśnieniu pracy 25 bar

Typ: refix DE

Dane techniczne

Opis: ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji wody pitnej, podwyższania ciśnienia i przygotowania c.w.u.

Pojemność naczyń:

  • 2 do 40 l przy maksymalnym ciśnieniu pracy 10 bar
  • 8 do 25 l przy maksymalnym ciśnieniu pracy 16 bar
  • 8 l przy maksymalnym ciśnieniu pracy 25 bar

Typ: refix DE junior

Dane techniczne

Opis: ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji, które nie podlegają wymogom normy DIN 1988, np. do instalacji przeciwpożarowych, wody użytkowej, instalacji ogrzewania podłogowego

 

Pojemność naczyń:

  • 50 – 600 litrów przy maksymalnym ciśnieniu pracy 10 bar

Części mające kontakt z wodą są odporne na działanie korozji

dopuszczenie zgodne z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE

Membrana posiada atest PZH

 

Katowice - pompownia hydrantowa

Rok: 2014

STATUS: W REALIZACJI

Zestaw hydroforowy: PPZH/RP30k -3SV-22-6

Podstawowe parametry układu:
Wydajność: 36 m3/h
Wysokość podnoszenia: 55 mH2O
Ilość pomp: 3

Zasilany obiekt: wewnętrzna sieć hydrantowa

Kategoria: Obiekt użyteczności publicznej - budynek mieszkalny

Zakres dostaw/prac: dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego dla zasilania wewnętrznej sieci hydrantowej w wysokim budynku mieszkalnym