Serwis

Firma ProPomp zapewnia pełną obsługę serwisową swoich urządzeń.

  • Na produkowane urządzenia obowiązuje 12 miesięczna gwarancja. 
  • Istnieje możliwość udzielenia dłuższej gwarancji na nowe urządzenia np. 24 lub 36 miesięcy lub też przedłużenie już trwającej gwarancji o kolejne lata.
  • Maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

 

Wszelkie sprawy związane z serwisowaniem naszych urządzeń prosimy wysyłać do działu serwisowego: serwis@propomp.pl

 

Przedłużenie już trwającej gwarancji (maksymalnie na okres 36 miesięcy) możliwe jest po spełnieniu warunków zawartych w Dokumentacji-Techniczo-Ruchowej urządzenia.

Firma ProPomp świadczy również pogwarancyjne usługi serwisowe swoich urządzeń. Szczegółowe informacje zawarte są w Dokumentacji-Techniczo-Ruchowej urządzenia.

Ogólne warunki gwarancji:

  • zapewnienie warunków eksploatacji urządzenia zgodnych z zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,

  • przestrzeganie zapisów Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia,

  • używanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowe warunki gwarancji każdorazowo podlegają indywidualnym ustaleniom na drodze negocjacji.

Katowice - pompownia hydrantowa

Rok: 2014

STATUS: W REALIZACJI

Zestaw hydroforowy: PPZH/RP30k -3SV-22-6

Podstawowe parametry układu:
Wydajność: 36 m3/h
Wysokość podnoszenia: 55 mH2O
Ilość pomp: 3

Zasilany obiekt: wewnętrzna sieć hydrantowa

Kategoria: Obiekt użyteczności publicznej - budynek mieszkalny

Zakres dostaw/prac: dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego dla zasilania wewnętrznej sieci hydrantowej w wysokim budynku mieszkalnym